Kompanija Elmins doo sa sjedištem u Gacku bavi se proizvodnjom, prodajom i održavanjem industrijske elektronike, automatike, i medicinske instrumentacije.

Za veleprodaju i servis medicinskih sredstava kompanija posjeduje Licencu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. www.almbih.gov.ba

Kompanija Elmins ostvaruje partnerstvo sa više poznatih kompanija iz oblasti industrijske automatike. Kvalitet proizvoda i usluga koje pruža su imperativ.
Ako tražite samo da kupite opremu, kompanija Elmins vam može ponuditi najkvalitetniju robu. Ako tražite pomoć u realizaciji projekta, Elmins vam može ponuditi kompletno rješenje.
Posebno mjesto u djelatnosti kompanije zauzimaju projekti energetske efikasnosti. Elmins vam može ponuditi sve od izrade studije uštede do ugradnje energetski efikasne opreme.

Elmins doo nudi jedinstvenu uslugu preventivnog dijagnostičkog ispitivanja stanja elektromotora. Neinvazivna, inovativna metoda spektralne analize struje elektromotora pruža mogućnost ranog otkrivanja defekata u svim dijelovima motora, što vam pruža mogućnost pravovremenog reagovanja i sprečavanja neželjenih zastoja koji će prouzrokovati štetu. Elmins doo sa ponosom nudi ovu uslugu i po tome je jedinstvena u širem okruženju.